Preventief medisch onderzoek

Preventief medisch onderzoek

Een deel van het ziekteverzuim en de klachten op bedrijfsgeneeskundig vlak kunnen voorkomen worden door preventieve maatregelen. Dat kan bestaan uit verzuimtraining, open spreekuur en preventief medisch onderzoek (PMO). Een PMO kan uitgevoerd worden onder alle medewerkers of gericht op specifieke groepen die een hoger risico op verzuim lopen.
In onze aanpak wordt het PMO altijd uitgevoerd door of onder direkte verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De resultaten worden allereerst en zo snel mogelijk met de medewerker besproken en in professionele rapportages teruggekoppeld naar de organisatie. Mocht daar aanleiding toe zijn dan wordt de medewerker begeleid naar de eerste- of tweedelijnszorg.