Organisatiediagnose volgens Lean methodiek

Organisatiediagnose volgens Lean methodiek

De problematiek in de spreekkamer van de bedrijfsarts staat meestal niet op zich. De communicatie naar de medewerker, HR, leidinggevende, bedrijfsarts en andere interne en externe belanghebbenden verloopt via vele schijven. Hierbij kunnen fouten of miscommunicatie ontstaan, die en voor medewerker en bedrijf ongunstig uitpakken. Door ondeskundigheid, suboptimalisatie, slechte IT hulpmiddelen, slordigheid in agendabeheer en dergelijke wordt tijd, energie en motivatie verspild.

Wij bieden u een Lean organisatiediagnose aan, waarbij de inzet in de hele ARBO keten wordt geoptimaliseerd.