Bedrijfsgeneeskundig spreekuur

Bedrijfsgeneeskundig spreekuur

Het bedrijfsgeneeskundig spreekuur is de kerntaak van de bedrijfsarts. Hierin stelt de arts de belastbaarheid en inzetbaarheid van de medewerker vast en geeft hierover advies aan de leidinggevende. Ook geeft de arts advies aan de medewerker over wanneer en in welk tempo de werkzaamheden te hervatten. Daarom wordt gesproken over de kerndriehoek in de bedrijfsgeneeskundige zorg.

In onze aanpak is er veel aandacht voor deze kerndriehoek – de bereikbaarheid van de bedrijfsarts, de betrokkenheid van de leidinggevende, en de reintegratieinspanning van de medewerker. In de ontwikkeling van de zorg spelen de casemanager, arbeidsdeskundige en HR medewerker een belangrijke rol om deze kerndriehoek zo effectief mogelijk te laten werken.